3 Mayıs 2016 Salı

Farkındalık Üzerine...


Farkındalık kelimesi size ne ifade ediyor?

Farkındalık, benim zihnimde iki farklı açıdan yer buluyor. Bunlardan biri farkında olmak, yani bir konu, olgu veya olay hakkında duyarlı olmak, bilgiye sahip olmak.  Diğeri de herhangi bir nedenden dolayı, bir “şeyin” diğer insanların dikkatini çekmesini sağlamak.

Hangi açından ele alırsak alalım, farkındalığın iki tarafı olduğunu kabul edebiliriz. Birinci taraf bilen, o bilgiye ve bilinç seviyesine sahip olan; diğer taraf ise birinci tarafının sahip olduğu bilinç seviyesine çekilmek istenendir.

Farkındalığın, belirttiğimiz her iki tarafa hitap ediyor olması bir düşünce ve bilinç durumunu ifade etmesi açısından bir çaba gerektirdiğini rahatlıkla iddia edebiliriz.

Kelimenin felsefi çözümlemesinin detayına girmeden, farkındalığın biz iç denetçiler için ne anlama geldiğinin üzerinde durmak istiyorum.

Bildiğimiz üzere Mayıs ayı bütün dünyada iç denetim farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Ülkemizde de farkındalık ayı, iç denetim mesleğinin ve iç denetçilerin meslek örgütü olan TİDE tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

TİDE, 2015 yılından itibaren, “ulusal birikimlerden küresel değer yaratma” vizyonuna uygun olarak, Mayıs ayının ilk haftasını Farkındalık Haftası olarak kutlamaya başladı. Böylece küresel meslek örgütümüzün ilan ettiği farkındalık ayı yanında, ulusal bir farkındalık haftası da kutlamaya başladık.

Peki küresel meslek örgütümüz olan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, neden iç denetim mesleğinin farkındalığına özel bir vurgu yapma ihtiyacı duyuyor? Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, bu kararı ile neyi amaçlıyor olabilir? 2016 yılında, iç denetim farkındalık ayı bizlere neyi ifade etmelidir?

Yukarıda, kavramın çerçevesini çizdiğimiz paragrafta özetlediğim kapsamda, iç denetim farkındalık ayının birincil amacının, iç denetim mesleğinin,  paydaşları tarafından fark edilmesi olduğunu düşünüyorum. Diğer bir ifade ile iç denetim mesleğinin organizasyona değer katma rolünün, paydaşları tarafından daha da fark edilmesine ihtiyaç duyduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle, Mayıs ayı süresince, kurumlarda çeşitli etkinlik yapıldığını, duyuyor, görüyor, bunlara katılıyorum. Meslek ailemizin kurumsal çatısı altında, bu etkinliklerin önemli kazançları olduğuna inanıyor, bu vesile ile farkındalık ayında, mesleğinin tanıtımını yapan meslektaşlarımızı kutluyorum.

Farkındalık ayının ikinci amacının, iç denetçilerin iç denetim bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması olduğunu düşünüyorum. İç denetim mesleğini icra eden bütün profesyonel meslektaşlarımın belirli bir bilgi birikimine ve yeteneğe sahip olduğuna inanıyorum. Ancak yaşadığımız bu bilgi çağında, “sürekli mesleki gelişim” anlayışıyla iç denetim hakkındaki bilgilerimizin sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Mayıs ayında, bu anlayışın da farkında olarak iç denetim ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmeli; mesleki formasyonumuzu arttırırken, iç denetim mesleğinin gelişimine katkı sağlayan başta meslek örgütümüz ve kıdemli meslektaşlarımız olmak üzere bütün kişi ve kurumları anlamak noktasında farkındalık sahibi olmamız gerekiyor. Bu farkındalık, sadece kişisel olarak mesleki gelişimimizi sağlamakla kalmayacak, iç denetim mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlayarak “ulusal birikimlerden küresel değer yaratma” vizyonumuza da hizmet edecektir.

İç denetim mesleğinin bütün bileşenleri (mesleki formasyon, mesleğin katma değer yönü, meslektaşlar, meslek ailesi) ile birlikte fark edilmesi, biz iç denetçilerin rol ve sorumluluğu olmalıdır. Unutmamalıyız bir mesleği geliştirecek olan, mesleği icra edecek kişilerin özverili çalışmalarıdır.

Meslek ailemizin uluslararası farkındalık ayı ve ulusal farkındalık haftası kutlu olsun!..


Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı

(alikamil.uzun@gmail.com)


 
Technorati Profile Add to Technorati Favorites