18 Eylül 2014 Perşembe

Mesleki ve Kişisel Gelişimin Pusulası: TİDE


Medeniyet tarihinde, merak ve güven duygularının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Keşfetme tutkusu ve hazzı, bugün kullandığımız birçok aracı ve sahip olduğumuz imkânları borçlu olduğumuz bu merakın bir eseridir. İlkel çağlarda dağın ardında ne olduğunu öğrenmek istemekle başlayan, berrak bir gece, gökyüzünde göz kırpan cisimlerin tanımlanması ihtiyacıyla devam eden, daha sonra yeni kıtaların peşine düşme ve yeni ufuklar arama serüvenleriyle tetiklenen bu duygu, belki bu satırları okurken kullanımımıza çıkacak yeni bir ürünle devam edecektir.
Keşifle somutlaştırabileceğimiz bu merak duygusu, bir yandan kişisel bir anlam ifade ederken, diğer yandan üretimine önayak olduğu artı değerler açısından toplumsal bir değer de kazanıyor. Kristof Kolomb 1492’de gemisinin dümeninde okyanuslar aşmaya hazırlanırken, bu keşfetme arzusu kadar sonradan yol açacağı toplumsal kazanımlarla da anılıyor. Bu nedenle keşfetme, bireysel tarihler için bir heyecan ve haz, medeniyet tarihi için ise bir değerdir.
Keşfetme, gelecek zaman belirsizliklerinden dolayı güven duygusuna da ihtiyaç duyar. Keşfetmek için bilinmeyen bir okyanusun sularında yol alırken, gemilerimizi döven hırçın dalgalara karşı güven duyacağımız en önemli dayanak noktalarımız öncelikle gemimizin sağlamlığı, daha sonra aynı gemiyi paylaştığımız miçosundan aşçısına kadar bütün yol arkadaşlarımızdır. 
Bugün 19. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız TİDE’nin kuruluşu, bu keşfetme merakı ile başlamış, güven duygusu ile somut ürünlerini vermiştir. Meslek ailemiz olan TİDE’yi kurarken, yaşadığımız toplumu nasıl daha yaşanılabilir kılarız merakımız, kurucuları bir araya getirdi. Büyük kurumların bile zamana yenilebildiği 19 yıllık serüvenimizde, attığımız her adım, aramızdaki güven duygumuz sayesinde sinerjik bir güce dönüşerek bizi bugünlere geldi.
Keşfetme ve güven duygusu bir yandan meslek ailemizin kuruluşunun altında yatan iki en önemli itici gücü oluştururken, diğer yandan genç meslektaşlarımızın mesleki meraklarının peşine, güvenle düşmelerine de zemin hazırlıyor. Meslektaşlarımız, bu merak duygularının peşine çalışma komitelerinde sistematik bir şekilde düşerken, TİDE’nin kurumsallığı, Üstadların yol göstericiliği bu yeni limanların keşfi sürecinde güven unsuru oluyor. Çalışma komitelerinde tohumu atılan, gönüllü emek ve kişisel özveri ile filizlenen bu merak, meslek ailemizin kurumsal çatısı altında meyvelerini veriyor.
TİDE, tohumları, kurucuların sahip oldukları keşfetme merakıyla 19 yıl önce, Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlara ulaşması, daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız, ülkemizin daha yaşanılabilir olması amaçlarıyla atılmış, kurucular ve üyeler arasındaki güvenle bugünlere gelmiş bir meslek ailesidir. Bugün, genç meslektaşlar için, geleceğin dalgalı denizlerinde yol alırken yönlerini buldukları bir pusula, güvenle sığınabilecekleri bir gemi işlevi görüyor.
TİDE, mesleki geleceğin keşfedilmesinde yol gösteren bir pusuladır.
 
Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı
 
 
Technorati Profile Add to Technorati Favorites